Yahoo Groups-ը ժամանակավորապես կփակվի մինչ 2020թ.-ի դեկտեմբերի 15-ը

0
49

Yahoo to Shut Down All Yahoo Groups on October 21st - Search Engine Journal