iOS 14-ը թույլ է տալիս Ձեզ՝ ավելացնել Google Search home screen widget-ներ

0
1061

iOS 14-ն այժմ թույլ է տալիս Ձեզ՝ ավելացնել Google Search home screen widget-ներ:

Անցած շաբաթ iOS 14-ը թողարկվեց iPhone-ների և iPad-ների համար, և այժմ արդեն օգտատերերը կարող են ավելացնել home screen widget-ներ: Վերջինս կատարելու համար պետք է ունենալ Google Search app և կատարել հետևյալ քայլերը.

  • Սեղմել և պահել iPhone-ի կամ iPad-ի home screen-ին,
  • սեղմել ‘+’ icon-ի վրա՝ վերևի ձախ անկյունում՝ widget gallery-ն բացելու համար,
  • որոնել և սեղմել Google հավելվածի վրա,
  • ընտրել widget-ի չափսը,
  • սեղմել “Add Widget”,
  • տեղադրել widget-ն ու սեղմել “Done”: