Google-ի առաջին վիրտուալ կոնֆերանսը տեղի կունենա օգոստոսի 26-ին

0
1215

Google-ը հայտարարել է ‘Google Virtual Webmaster Unconference’-ի մասին, որը տեղի կունենա օգոստոսի 26-ին. գրանցումներն այժմ բաց են:

Google-ն իր պատմության ընթացքում առաջին անգամ կկազմակերպի վիրտուալ կոնֆերանս, որի գրանցումները բաց են մինչև օգոստոսի 19-ը:

‘Google Virtual Webmaster Unconference’-ը տեղի կունենա օգոստոսի 26-ին: “Unconference”-ը նշանակում է, որ այդ սեսիաները ընտրվում են մասնակիցների կողմից, ոչ թե հենց Google-ի:

Քանի որ event-ը վիրտուալ է, նշանակում է, որ հնարավոր է ավելի շատ մարդիկ կարողանան մասնակցել կոնֆերանսին:Սակայն, այնուամենայնիվ Google-ը նշել է,- <<քանի որ տեղերը սահմանափակ են, մենք պետք է ընտրենք մասնակիցներին հիմնվելով իրենց գիտելիքների վրա:>>

Գրանցման ընթացքում Google-ն առաջարկում է 18 հնարավոր սեսիաներից կազմված ցանկ: Մասնակիցները պետք է նշեն թե որն է ամենաշատը հետաքրքրում իրենց:

Ստորև կարող եք տեսնել ցանկը.

 • Ads and SEO mythbusting
 • Tips to get your content displayed in Discover feed
 • Approaches to improve Core Web Vitals for non tech-savy webmasters
 • Web performance, what metrics are important, how to measure, how to spot what is a priority
 • Mobile/desktop diffing – parity findings
 • Helping you (or your clients) understand how their WordPress site is doing on the web with Site Kit
 • Common JavaScript issues
 • Brainstorming session: how can Search Console team further help publishing on the open-web?
 • E-Commerce SEO 101: Best Practices for Optimizing Online Stores
 • CrUX Show and Tell
 • Accessibility and JavaScript
 • hreflang: how to implement, when to implement
 • Improving Search documentation
 • Mobile first indexing and how to prepare for it
 • Talking about talking about SEO
 • Communicating our publisher policies and monetized updates
 • Fun with scripts!
 • Common issues with Structured Data for Rich Snippets