Instagram-ը փորձարկում է Navigation Bar-ում իր նոր Reels և Shop Tab-երի տեղափոխման տարբերակներ

0
954

Վերջերս Հնդկաստանի օգտատերերի համար navigation bar-ում Reels tab-ը թողարկելուց հետո, այժմ Instagram-ը նախատեսում է նույնն ավելացնել բոլոր այն շրջաններում, որտեղ Reels-ը հասանելի է: Այն նաև օպտիմալ տեղադրում է փորձարկում իր նոր Shops tab-ի համար:

Instagram Reels and Shop tabs

Ինչպես կարող եք տեսնել այս screenshot-երում, Instagram-ը փորձարկում է երեք տարբերակ թե որտեղ այն կտեղադրի իր նոր ‘Shops’ և ‘Reel’ tab-երը ներքևում գտնվող navigation bar-ում, որի ‘Search’, ‘Activity’ և/կամ ‘Create’ կոճակները տեղափոխվել էին վերև՝ ‘Direct’ tab-ի կողքին:

Իհարկե ցանկացած փոփոխություն մի փոքր կնյարդայնացնի օգտատերերին, ովքեր արդեն իսկ սովորել են բոլոր կոճակներին: Ստորև կարող եք տեսնել այս պահին փորձարկվող երեք հնարավորությունները.

Instagram Shop and Reels tabs