Instagram-ը թողարկել է նոր ‘Guides’ հնարավորությունը

0
1290

Instagram-ը թողարկել է նոր Guides հնարավորությունը, որը թույլ է տալիս օգտատերերին՝ գտնել հատուկ creator-ների կողմից ընտրված քոնթենթ։

'Guides' is a new feature on Instagram.

Guides-ը թույլ է տալիս creator-ներին՝ մեկ վայրում համախմբել առկա քոնթենթը։ Նկարները, վիդեոները որոնք կապված են յուրաքանչյուր Guide-ին՝ կա՛մ creator-ի profile-ից են կա՛մ Instagram-ի այլ profile-ներից։

Guides-ը տեսնելու համար օգտատերերը կարող են սեղմել մասնակցի profile-ի նոր icon-ի վրա։ Մի քանի օրից Guides-ը հասանելի կլինի Explore tab-ում, որը թույլ կտա հոգեկան առողջության վերաբերյալ խորհուրդներ փնտրող օգտատերերին՝ մեկ վայրում գտնել տեղեկատվություն բոլոր հեղինակավոր աղբյուրներից ։

Screenshot of Heads Together 'Guides' on Instagram