Instagram Story-ում արդեն կարող եք մեկից ավելի նկար հրապարակել

0
2296

Instagram-ը ներկայացրել է նոր հնարավորություն, որը թույլ է տալիս օգտատերերին մի քանի նկարներ տեղադրել մեկ story-ում, նկարները կարող են լինել 2-6 հատ։ 

Ինչպես գիտենք նախկինում Instagram-ը յուրաքանչյուր story-ում թույլ էր տալիս մեկ նկար կամ վիդեո։

Ինչպես նաև մեկ story-ում մի քանի նկարներ տեղադրելուց հետո, օգտատերերը կարող են ավելացնել ցանկացած story էֆֆեկտներ նախքան հրապարակելը։

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here