Instagram-ը թողարկել է նոր Boomerang էֆֆեկտներ

1
1361

Instagram-ը թողարկել է նոր հնարավորություն, որը ծանոթ կթվա բոլոր նրանց, ովքեր օգտագործում են TikTok-ը։ Օգտատերերը կարող են կտրել իրենց վիդեոները և օգտագործել նոր էֆեկտներ Stories-ի “Boomerang” tab-ում։

Այդ նոր հնարավորություններն են․

  • SlowMo: դանդաղեցնում է boomerang-ը,
  • Echo: “aka drunk vision” էֆֆեկտն ավելանում է շարժմանը,
  • Duo: digital glitch էֆֆեկտ է ստանում։

Այս հնարավորությունները նման են TikTok-ի արդեն գործող էֆֆեկտներին։

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here