Facebook-ը թույլ կտա՝ երաժշտություն միացնել Facebook Gaming-ում live հեռարձակման ընթացքում

0
948

Facebook-ը թույլ կտա իր Facebook Gaming Partner-ներին՝ live հեռարձակման ընթացքում երաժշտություն միացնել:

 տարբեր աշխատում է փոխել դա:

Facebook Gaming lets you add copyrighted music during live streams