Facebook-ն ավելացնում է video co-watching հնարավորությունը Messenger-ում

0
945

Facebook-ն ավելացրել է նոր video co-watching հնարավորությունը Messenger-ում:

Facebook-ը նշել է.

«Այսօր մենք հայտարարում ենք Watch Together-ը, որպեսզի կարողանաք վայելել Facebook Watch վիդեոները Ձեր ընկերների և ընտանիքի հետ և տեսնել իրենց արձագանքները Messenger վիդեո զանգերի և Messenger Rooms-ի ժամանակ:»

Այս հնարավորությունն ավելացվել է՝ օգնելու մարդկանց՝ կապի մեջ մնալ COVID-19-ի ինքնամեկուսացումների և սահմանափակումների պայմաններում:

Watch Together-ը միացնելու համար պարզապես պետք է սկսել Messenger-ի վիդեո զանգը կամ ստեղծել Messenger Room, այնուհետև swipe up-ով բացել menu-ն և նշել “Watch Together”:

Messenger Watch Together

Ինչպես կարող եք տեսնել այս screenshot-երում՝ Դուք կարող եք որոնել այն վիդեոն, որը ցանկանում եք դիտել կամ պարզապես ընտրել recommended list-ից: