Facebook-ի NPE թիմը թողարկում է նոր Web Collage հավելված, որը կոչվում է E.gg

0
977

Facebook-ի NPE թիմը թողարկել է իր 10-րդ նոր Web Collage հավելվածը, որը կոչվում է E.gg։

Վերը նշված վիդեոում կարող եք տեսնել, որ E.gg-ը թույլ է տալիս օգտատերերին՝ ստեղծել, ինչպես այն է կոչում՝ ‘canvases’․

<<Անվճար մեդիա collage-ներ/էջեր, որոնք թույլ են տալիս Ձեզ՝ արտահայտվել Ձեր սիրելի ֆիլմերից, ալբոմներից, նովելներից։>>

E.gg

Դուք կարող եք ավելացնել տարբեր տեսակի մեդիաներ, ձևափոխել այնպես, որ համապատասխանեն Ձեր display-ին, այնուհետև տեղադրել դրանք Ձեր canva-ներում, որոնցով դուք հետո կարող եք կիսվել այլ E.gg օգտատերերի հետ։

Ինչպես նշվել է E.gg-ը ոգեշնչվել է Geocities և MySpace հարթակներից։

Այս պահին E.gg-ը փակ beta-ի մեջ է, բայց Դուք կարող եք գրանցվել waitlist-ի համար այստեղ։