Facebook-ը թույլ կտա ձեզ՝ տեսնել ավելի քիչ քաղաքական գովազդներ

0
1773

Facebook-ը պլանավորում է ավելացնել նոր հսկողություն, որը թույլ կտա օգտատերերին տեսնել ավելի քիչ քաղաքական և սոցիալական գովազդներ Facebook-ում և Instagram-ում։

Այս հնարավորությունը հիմնվում է Ad Preferences-ում առկա վերահսկման այլ գործիքների վրա, որոնք վաղուց են թողարկվել․ օրինակ՝ հնարավորություն տալ մարդկանց՝ տեսնել կոնկրետ թեմայի շուրջ ավելի քիչ գովազդներ։

Facebook-ի գրառումը դեռևս չի կոնկրետացրել թե ինչ է նշանակում տեսնել ավելի քիչ գովազդներ, կամ խոստումը, որ մարդիկ կարող են արգելափակել բոլոր քաղաքական գովազդները։ Սակայն, նշվում է, որ քաղաքական գովազդների կառավարման հնարավորությունը կգործի ԱՄՆ-ում այս ամռանը՝ 2020թ․-ի ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ և ժամանակի ընթացքում նաև կտարածվի ԱՄՆ-ից դուրս։ 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here