Home Authors Posts by Anahit Bashratyan

Anahit Bashratyan

601 POSTS 0 COMMENTS
Անահիտը ապագա լեզվաբան և մարքեթոլոգ է։ Սոցիալական մեդիա մարքեթինգի սիրահար, ներգրավված է մարքեթինգի վերաբերյալ հայալեզու քոնթենթի ստեղծման ու առաջխաղացման պրոցեսում։